Protectia muncii Braila-Galati

Activitățile noastre presupun:

 • Planificarea activității de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul organizației,
 • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor,
 • Monitorizarea activității de prevenire și stingere a incendiilor,
 • Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice, …
 • Elaborarea documentelor specifice activității PSI,
 • Avizarea documentațiilor privind prevenirea și stingerea incendiilor,
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor,
 • Instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.
Serviciile în domeniul situațiilor de urgență, respectiv de prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.) pe care le oferim sunt:

 • Organizarea activităților legate de prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • Îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.) prevăzute de actele normative în vigoare.
 • Evaluarea riscului de incendiu.
 • Analiza periodică a capacităților existente legate de prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.).
 • Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, propunerea de măsuri.
 • Întocmirea dosarului cu documentele de autoritate cerute de Legea nr. 307/2006 privind prevenirea și stingerea incendiilor și normelor ei de aplicare (OMIRA nr.

  163/2007).

 • Regulamentul de Ordine Interioară (inclusiv obligațiile de a cunoaște și respecta deciziile de prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.) Fișa postului (inclusiv modul de

  însușire și de respectare a măsurilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor).,

 • Instrucțiuni specifice de prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de muncă.
 • Evidența zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul).
 • Întocmirea planului de acțiune în cazul unei situații de urgență (acolo unde este cazul).
 • Planul de intervenție pe unitate.
 • Planul de evacuare și organizarea apărării împotriva incendiilor pe fiecare nivel.
 • Tematica pentru toate fazele de instruire.
 • Fișele individuale de instructaj pentru prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.).
 • Participarea efectivă la verificarea însușirii și a modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire.
 • Monitorizarea funcționării sistemelor și echipamentelor de stingere a incendiilor.
 • Emiterea de acte de autoritate pentru desfășurarea activității în conformitate cu normele pentru prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilități, reguli pentru

  lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului în locuri nepermise, măsuri specifice perioadelor caniculare.,

 • Evidența meseriilor care au nevoie de autorizare și modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.).
 • Evidența echipamentelor individuale de protecție la foc.
 • Menținerea legăturii cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență.
 • Realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de prevenirea și stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul controalelor și al cercetării evenimentelor.