Resurse Umane

Activitatea noastră de serviciu extern Resurse umane, implică următoarele activități:

 • Întocmirea, încheierea și transmiterea modificărilor contractului de muncă în Revisal;
 • Resurse umane cu toata documentația aferentă;
 • Completarea și prelucrarea documentelor referitoare la modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;
 • Planificarea și înregistrarea concediilor de odihnă și medicale ale salariaților;
 • Completarea registrului general de evidență a salariaților;
 • Completarea întocmai și la timp a documentației referitoare la evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților;
Evident că cel mai important aspect este faptul că în permanență vă asistăm în cazul diferitelor controale efectuate de organele statului, legal abilitate în aceste sens și nu în ultimul rând prin profesionalismul și seriozitatea noastră vă asigurăm suport pe tema modificărilor legislative și nu numai.

Beneficiile externalizării salarizării cu noi vă aduc următoarele avantaje:

 • Salarizare fără angajarea de personal propriu și specializat sau investiții costisitoare;
 • Salarizare fără riscuri de amenzi sau penalități cauzate de neaplicarea la timp a modificărilor legislative;
 • Eliminarea birocrației de întocmire și menținere a dosarelor de personal;
 • Evitarea problemelor cauzate de eventuala fluctuație a personalului care se ocupă de salarizare în cadrul organizației;
 • Generarea de rapoarte complexe și personalizate care pot susține o bună analiză financiară.
 • Consultanță specializată și implementarea de bune practici pe baza cazuisticii bogate la care avem acces ca furnizor de servicii specializate.
 • Întocmirea evidenței salariaților și înregistrarea în Revisal depunerea declaraţiilor lunare conform legislației în vigoare

Salarizarea este o componentă vitală pentru orice organizație, reprezentând un proces care necesită un înalt grad de acuratețe, rapiditate și punctualitate, cunoașterea legislației muncii și a fiscalității, cunoașterea aplicațiilor informatice necesare creării raportărilor obligatorii, toate acestea în condiții de confidențialitate și siguranța a datelor.

Externalizarea salarizării reprezintă transferul responsabilității unui prestator de servicii care execută întregul proces de calcul, pe baza informațiilor obținute de la client și în conformitate cu legislația în vigoare.

Salarizarea se desfășoară într-un mod clar și transparent, printr-un schimb de informații între noi și client și prin permanența conectare la modificările legislative.Prin serviciul de salarizare oferim și consultanță specializată pe relații de muncă și fiscalitate, documentată și adaptată fiecărui caz, precum și asistența în cazul controalelor Inspectoratului Teritorial De Muncă sau a autorităților fiscale.