Noi prevederi din noul cod al muncii

Odata cu aparitia modificarilor privind noul cod al muncii, apar probleme si pentru firmele mai mici. Cum aspectele birocratice ale unei firme mici sunt preluate de obicei de firmele de contabilitate, am considerat oportuna aparitia acestui comentariu. Una dintre noile reglementari stipulate prin Codul muncii referitoare la  drepturile pe care le au angajatii, pe langa cele privind activitatea de contabilitate mai apare si necesitatea abordarii unui calendar privind activitatea de acces la formare profesionala. Astfel angajatorii trebuie sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din legea privind modificarea codului muncii, din contractul colectiv de munca precum si din contractele individuale de munca.

Concret, angajatorii au obligatia sa asigure pe propria cheltuiala, pentru toti salariatii, participarea la p rograme de formare profesionala, dupa cum urmeaza:

  • minimum o data la doi ani, daca au cel putin 21 de salariati;
  • minimum o data la trei ani, daca au sub 21 de salariati.

„Angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Planul de formare profesionala (…) devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate”, este mentionat in actul normativ.

Astfel  modalitatea de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si alte aspecte legate de formarea profesionala sunt stabilite prin acordul partilor si sunt incluse in actele aditionale la contractele individuale de munca.

Concret, Inspectia Muncii controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca, potrivit Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. Ca si consecinta, inspectorii ITM pot sa dispuna angajatorului masuri pentru a remedia neconformitatile constatate.

Daca angajatorul nu indeplineste sau indeplineste partial masurile dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite, acesta poate primi o amenda cuprinsa intre 5000 si 10.000 de lei, amenda care uneori depaseste in cuantum amenzile privind protectia muncii.

In afara de aceasta posibilitate, salariatii pot da in judecata angajatorul pentru a-l obliga sa le asigure participarea la programe de formare profesionala. Daca angajatorul nu asigura participarea la formare profesionala, Codul muncii stabileste ca salariatii au dreptul sa ceara un concediu platit pentru formare profesionala de pana la zece zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.