Contabilitate

Servicii contabilitate Galați, Brăila și nu numai.

Lucrările contabile pe care le executăm sunt :

 • Ținerea sau supravegherea contabilității și întocmirea situațiilor financiare prin:
  • acordarea asistenței privind organizarea și buna funcționare a contabilității;
  • elaborarea și punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat agentului economic, contabilitatea de gestiune, etc.

  Efectuarea de analize economico-financiare, ca :

  • analiza cifrei de afaceri, a riscului de faliment, cash-flow;
  • analiza vânzărilor de mărfuri;
  • analiza cost-volum-profit;
  • analiza rentabilității economice;

  Efectuarea de audit financiar-contabil, astfel::

  • audit intern;
  • audit statutar și certificarea bilanțului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;

  Efectuarea de evaluări potrivit standardelor internațional de evaluare, precum:

  • evaluări de bunuri și active patrimoniale, ;
  • evaluari de intreprinderi și de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donații sau la cererea celor interesați;

  Efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege, detaliate astfel:

  • expertize la cerere, contabil-judiciare, în cauze civile sau expertiza unor gestiuni;

  Executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

  • întocmirea de situații periodice;
  • consolidarea conturilor și bilanțului;
  • întocmirea de planuri de finanțare pe termen mediu și lung;
 • contabilitate_braila_galati_patrascu_iulia_cecar

  Executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca ::

  • studii și consultații pe probleme de ordin fiscal;
  • participarea la întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale;
  • asistență în problemele de TVA și impozite;
  • fiscalitate imobiliară;
  • asistență în aplicarea tarifului vamal;
  • asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;
  • vizarea declarațiilor fiscal anuale ale operatorilor economici;

  Efectuarea de lucrări de organizare administrative și informatică, cum ar fi:

  • organigrame, circulația documentelor și informațiilor;
  • mecanizarea și automatizarea prelucrării informațiilor, alegerea echipamentelor și softurilor necesare;
  • contribuții la protecția patrimoniului unității;

  Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale, conform prevederilor legale;

  Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară și faliment, cum ar fi:

  • lucrări de fuziune, divizare, dizolvare și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale;

  Acordarea de asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale, cum ar fi:

  • studii de piață, studii de fezabilitate la înființarea intreprinderilor;

  Efectuarea pentru persoane fizice și juridice a oricărui serviciu professional care presupune cunoștințe de contabilitate;

  Alte activități și servicii pentru intreprinderi cuprinse în clasele CAEN : 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6621, 7830, 8211, 8219, precum și altele stabilite de Biroul Permanent al Consiliului Superior.

  Expertize judiciare

Oferta noastră se adresează firmelor din Galați, Brăila și nu numai.