Fără categorie

Documente control pe linie de protectia muncii

Va prezentam mai jos lista documentelor necesare unei firme atunci cand are este controlata pe linie de protectia muncii(facem precizarea ca pot fi solicitate suplimenatra si alte docuemnte):
1. Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente
2. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii
3. Decizii interne pentru:
– personalul cu atribuţii in domeniul SSM;
– componenta serviciului de SSM
– personalul cu responsabilitatea conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalaţii aer comprimat)
4. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM):
– decizia de înfiinţare;
– raportul anual al conducătorului unităţii in CSSM cu privire la situaţia securităţii si sănătăţii in munca;
– raportul medicului care asigura supravegherea stării de sănătate a salariaţilor;
– planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar
– programul de activitate al serviciului de SSM
5. Evaluarea riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă
6. Fisa de aptitudini
7. Înscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la înălţime”
8. Foaia de parcurs
9. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
10. Masuri tehnico organizatorice de prevenire alarmare, intrevenţie, evacuare si prim ajutor
11. Tematici de instruire
12. Diploma de absolvire a cursurilor de protecţia muncii
13. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor in procesul de instruire
14. Fisele individuale de instructaj de protecţia muncii
15. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii
16. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
17. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
18. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
19. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalaţiilor in funcţiune
20. Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unităţii(clauzele referitoare la protecţia muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia)
21. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern
22. Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă
23. Buletine de verificări PRAM
24. Determinările de noxe, in cazul unităţilor cu tehnologii care degajă noxe chimice ( în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecţie a muncii)
25. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă( daca sunt sub cele maxim admise pentru protecţia neuropsihică şi psihosenzorială a executanţilor)
26. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţia muncii corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă
27. Autorizarea din punct de vedere al protecţiei muncii pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate
28. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele şi periculoase
29.Certificate medicale cu diagnostic “accident”
30. Implementare noilor prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate in munca
31. Documentul privind protecţia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
32. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare
33. Verificările ISCIR
34. Permisul de lucru cu foc
35. Permis gass free, in situaţiile de lucrări in spatii închise unde exista pericol de explozie
36. Documentul privind protecţia la explozie
37. Autorizaţie de lucru in zone Ex
38. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
39. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, după caz
40. Registrul cu orele de funcţionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare)
41. Programul de revizii si reparaţii a ET din dotare
42. Plan de evacuare in caz de urgenta
43. Registre de evidenta a accidentaţilor in munca
44. Registre de evidenta a accidentelor uşoare
45. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
46. Registre de evidenta a îmbolnăvirilor profesionale
47. Raportare semestriala a accidentelor de munca
48. Registrul pentru substanţe toxice
49. Registrul de evidenta a materialelor explozive
50. Formular comanda si îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
51. Cartea tehnica a utilajului
52. Instrucţiuni de lucru
53. Proces verbal de punere in funcţiune a schelei
54. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
55. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protecţiei muncii
56. Materiale necesare informării si educării angajaţilor
57. Fisele tehnice de securitate pentru substanţe toxice
58. Modul de acordare a materialelor igienico sanitare
59. Fisa de expunere la riscuri profesionale
60. Evidenta nominale a angajaţilor cu handicap si a celor cu vârsta sub 18 ani
61. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
62. Registrul unic de control
Alte documente necesare efectuării controlului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cautam colaboratori vanzari credite

Institutie financiara non-bancara cauta in Braila colaboratori, pentru un venit suplimentar din vanzarea de credite la domiciliul clientului.
Se cere seriozitate, onestitate, perseverenta.
Va rugam sa ne trimiteti cv-urile la adresa office@contabilitatebraila sau daca doriti informatii suplimentare contactati-ne la 0744203807. Va asteptam in echipa noastra! Mult succes!

Model completare fisa protectia muncii (ssm)

Atasez mai jos un model de completare a unei fise de instruire SSM. Fac mentiunea ca este precizat modul de completare al fisei de instruire de protectia muncii in ce priveste instruirea introductiv generala si instruirea la
locul de munca.
model-de-fisa-individuala-de-instruire-ssm
Pentru alte neclaritati privind probleme de protectia muncii (SSM) pot fi contactat oricand la telefon 0744203807. Ne adresam cu servicii de protectia muncii firmelor din Braila, Galati si nu numai.

PFA sau SRL in 2016?

Impozitare PFA versus SRL in 2016

Noul cod fiscal si normele de aplicare a acestuia precizeaza ca PFA-ul a primit o impozitare mai mare decat microintreprinderea. Astfel ca PFA, ai de platit:
– 16% impozit pe venit, la venitul determinat ca venit incasat din care se scad cheltuielile aferente activitatii
– 5,5% contributia individuala de sanatate (CASS) se plateste in continuare in anul 2016, nu se plafoneaza, se calculeaza la venit
– 10,5% contributia individuala la pensii , noutate absoluta, se plateste plafonat superior la de 5 ori salariul mediu pe economie, de-a lungul unui an intreg (12 luni).
Se observa ca PFA se duce catre o cota de impozitare de 32%.
Pe de alta parte este frustrant pentru un PFA ca acea contributie la pensie de 10,5% asigura doar o treime din stagiul complet de impozitare. Pentru a putea beneficia de stagiul complet va trebui ca PFA-ul sa mai plateasca 15,8%. Oricum aceste contributii sunt plafonate maxim la 5 ori salariul mediu brut pe tara. De asemeni legiutorul precizeaza ca aceste contributii nu pot fi mai mici de 35% din salariul mediu brut pe tara. Ori daca in acest moment salariul mediu brut pe tara este de 2681 lei, rezulta ca vom aplica procentul de 10,5% la suma de 938,35 lei. Adica indiferent de sumele incasate sau nu tot va trebui sa achiti lunar cel putin 98,53 lei. Din acest motiv PFA-ul nu mai poate fi interesant in acest an.
Impozitare microintreprindere 2016
La infiintarea unei microintreprinderi (SRL sau alta forma), observam ca impozitul pe dividende este de 5% din anul 2016, iar aceasta forma de impozitare este cea mai avantajoasa.
Impozitarea microintreprinderii este diferentiata in functie de numarul de salariati pe care ii va avea aceasta firma:
– 3% impozit din venituri daca SRL nu are salariati (ca si in anul 2015)
– 2% impozit din venituri daca microintrepriderea are un salariat
– 1% impozit din venituri daca microintreprinderea are doi sau mai multi salariati
Mai exista si o facilitate in noul Cod fiscal, respectiv, pentru primele 24 de luni de activitate, pentru microintreprinderile nou infiintate, la care proprietarii acestora nu au mai avut alte societati, beneficiaza pentru aceste 24 de luni de o cota de impozitare de 1%, cu conditia sa angajeze un salariat.
Prin salariat se intelege o norma de 8 ore pe zi de lucru, adica fie o singura persoana cu 8 ore, fie mai multe persoane angajate cu fractie mai mica de timp, dar care cumuleaza 8 ore.
Pe de alta parte plafonul de impozitare a veniturilor microintreprinderii a fost majorat la 100.000 de euro venit anual. In concluzie putem spune:
– la impozitarea unei microintreprinderi (SRL sau alta forma de societate), impozitele sunt mai mici.
– insa daca esti membru-fondator al unei societati, atunci patrimoniul tau ca fondator este total distinct de patrimoniul societatii. Veniturile realizate de societate raman ale societatii, iar persoana fizica, chiar daca este administrator sau proprietarul companiei nu are dreptul sa dispuna de fondurile acesteia, decat in scopul societatii.
– pentru a beneficia ca membru fondator, de veniturile realizate de aceasta societate, trebuie sa astepti cel putin intocmirea primului bilant contabil, astfel incat sa incasezi bani sub forma dividendelor.
– pe de alta parte, avantajul PFA sau al profesiei independente sau al intreprinderii individuale este ca poti sa dispui intotdeauna de venituri dupa ce le-ai incasat: ai facut serviciul, ai emis factura si dispui de bani, evident cu plata impozitelor.
– ca un mare dezavantaj la detinerea unei microintreprinderi este ca trebuie sa ai si alta sursa de venit, pentru a nu fi obligat sa dispui in folos personal de fondurile societatii, o situatie interzisa de legea societatilor.
Pentru o mai buna intelegere a diferentelor intre PFA si microintreprindere expun mai jos cateva variante de lucru la un vent brut de 10000 lei.
Exemplul 1.
PFA fara angajati, la o treime stagiul de cotizare la pensie:
– CAS = 1050 lei;
– CASS = 550 lei;
– Impozit = 1344 lei;
Rezulta taxe in cuantum de 2944 lei, adica 29,44% din valoarea incasata. Proprietarul PFA-ului ramane cu 7056 lei;
2. PFA fara angajati, la stagiul intreg de cotizare la pensie:
– CAS = 2630 lei;
– CASS = 550 lei;
– Impozit = 1091,2 lei;
Rezulta taxe in cuantum de 4271,2 lei, adica 42,71% din valoarea incasata. Proprietarul PFA-ului ramane cu 5728,8 lei;
Exemplul 3.
Micrintreprindere fara angajati.
– impozit venit = 300 lei;
– impozit dividente = 485 lei;
Rezulta taxe in cuantum de 785 lei, adica 7,85% din valoarea incasata. Proprietarul microintreprinderii ramane cu 9215 lei, bani care pot fi scosi din firma doar dupa inchiderea financiara a anului in curs.
Exemplul 4.
Micrintreprindere cu 1 angajat la 8 ore/zi cu salariul minim
– impozit venit = 200 lei;
– CAS angajator = 165,9 lei;
– CASS angajator = 54,6 lei;
– somaj angajator = 5,25 lei;
– fond garantare creante = 2,63 lei;
– CCI = 8,93 lei;
– fond risc si accidente = 1,58 lei (am luat o valoare aproximativa deoarece este variabil functie de codul activitatii)
– impozit dividente = 425,56 lei;
Rezulta taxe in cuantum de 1488,8 lei, adica 14,89% din valoarea incasata. Proprietarul microintreprinderii ramane cu 8511,2 lei, bani care pot fi scosi din firma doar dupa inchiderea financiara a anului in curs.

P.S. Va stam la dispozitie cu orice clarificari legate de aceste aspect.

Impozit cladiri persoane juridice Galati si Braila

Impozitarea constructiilor proprietatea persoanelor juridice in 2016 in Galati si Braila

Odata cu intrarea in vigoare a normelor metodologice de aplicare a codului fiscal pentru anul 2016, multi intreprinzatori sunt in dilema, nestiind cum este mai bine sa-si continue/inceapa afacerea. Tocmai din acest motiv incercam sa aducem cateva clarificari in acest sens. Clarificarile se impun prin elementele de noutate privind impozitarea unei afaceri cat si prin prisma impozitarii cladirilor functie de destinatia acestora. Facem referire in acest articol doar la spatiile detinute de persoanele juridice.
A. Impozitarea constructiilor la nivelul municipiului Galati.
Conform Hotararii consiliului local Galati se impoziteaza cladirile detinute de persoanele juridice de pe raza municipilui Galati astfel:
– cladiri rezidentiale detinute de persoanele juridice se impoziteaza cu 0,2% din valoarea cladirii.
– cladiri nerezidentiale detinute de persoanele juridice se impoziteaza cu 1,3% din valoarea cladirii. Aceasta este valoarea in situatia in care exista o evaluare in ultimii 3 ani si respectiv daca spatiul respectiv a fost dobandit in ultimii 3 ani. In acest ultim caz valoarea de impozitare este valoarea din actul de dobandire al spatiului. Cladirea nerezidentiala este cladirea cu destinatia de activitati economice.
Pot fi situatii particulare cand spatiul respectiv poate avea destinatie mixta, de locuinta si de spatiu nerezidential. In astfel de situatii calculul se face tinand cont de suprafata fiecarei destinatii si va fi impozitata ca atare.
Demn de remarcat este faptul ca daca nu exista un raport de evaluare in ultimii 3 ani, valoarea de impozitare este valoarea inregistrata in contabilitate la care se aplica un procent de 5%.
Prezentam mai jos cateva exemple privind modul de impozitare al constructiilor din municipiile Galati si Braila, insa pot fi nenumarate cazuri particulare.
Exemple concrete:
1. Detinem un spatiu comercial cu o valoare evaluata la 100000 lei. Valoarea impozitului se determina astfel:
– 100000 X 1,3 % = 1300 lei.
2. Detinem un spatiu de locuinte cu o valoare evaluata la 100000 lei. Valoarea impozitului se determina astfel:
– 100000 X 0,2 % = 200 lei.
3. Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie rezidentiala sau nerezidentiala si nu avem o evaluare pe spatiul respectiv facuta cu cel mult 3 ani in urma. Valoarea contabila este de 100000 lei. Calculul este urmatorul:
100000 X 5% = 5000 lei.
4.Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie rezidentiala si nerezidentiala si avem o evaluare pe spatiul respectiv. Valoarea rezultata din evaluare este 100000 lei. Folosim 40 mp pentru locuit si 60 mp pentru activitati economice.
a. pentru spatiul rezidential calculul este
– 0,4 X 100000 = 40000 lei, valoarea spatiului rezidential.
– 40000 lei X 0,2% = 80 lei.
b. pentru spatiul nerezidential este:
– 0,6 X 100000 = 60000 lei.
– 60000 lei X 1,3% = 780 lei.
Rezulta un impozit total de 860 lei.
B. Impozitarea constructiilor la nivelul municipiului Braila.
Conform Hotararii consiliului local Braila se impoziteaza cladirile detinute de persoanele juridice de pe raza municipilui Braila astfel:
– cladiri rezidentiale cu 0,2% din valoarea cladirii. Cladirea rezidentiala este cladirea cu destinatia de locuinta.
– cladiri nerezidentiale cu 0,5% din valoarea cladirii. Aceasta este valoarea in situatia in care exista o evaluare in ultimii 3 ani si respectiv daca spatiul respectiv a fost dobandit in ultimii 3 ani. In acest ultim caz valoarea de impozitare este valoarea din actul de dobandire al spatiului. Exemple concrete:
1. Detinem un spatiu comercial cu o valoare evaluata la 100000 lei. Valoarea impozitului se determina astfel:
– 100000 X 0,5 % = 500 lei.
2. Detinem un spatiu de locuinte cu o valoare evaluata la 100000 lei. Valoarea impozitului se determina astfel:
– 100000 X 0,2 % = 200 lei.
3. Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie rezidentiala sau nerezidentiala si nu avem o evaluare pe spatiul respectiv facuta cu cel mult 3 ani in urma. Valoarea contabila este de 100000 lei. Calculul este urmatorul:
100000 X 5% =
5000 lei.
4.Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie rezidentiala si nerezidentiala si avem o evaluare pe spatiul respectiv. Valoarea rezultata din evaluare este 100000 lei. Folosim 40 mp pentru locuit si 60 mp pentru activitati economice.
a. pentru spatiul rezidential calculul este
– 0,4 X 100000 = 40000 lei, valoarea spatiului rezidential.
– 40000 lei X 0,2% = 80 lei.
b. pentru spatiul nerezidential este:
– 0,6 X 100000 = 60000 lei.
– 60000 lei X 0,5 % = 300 lei.
Rezulta un impozit total de 380 lei.
Este mai mult decat evident faptul ca trebuie facuta reevaluarea cladirilor.

Impozit cladiri 2016, Galati si Braila

Impozitarea constructiilor proprietatea persoanelor fizice in 2016 in Galati si Braila

Odata cu intrarea in vigoare a normelor metodologice de aplicare a codului fiscal pentru anul 2016, multi intreprinzatori sunt in dilema, nestiind cum este mai bine sa-si continue/inceapa afacerea. Foarte multi au sediul social al firmei sau sediul social al PFA-ului in apartamentul in care locuiesc sau au amenajat spatii comerciale in apartamentele pe care le detin ca si persoane fizice. Tocmai din acest motiv incercam sa aducem cateva clarificari privind impozitul impozitul pe cladiri la sediul social. Clarificarile se impun prin elementele de noutate privind impozitarea unei afaceri cat si prin prisma impozitarii cladirilor in 2016 functie de destinatia acestora. Facem referire in acest articol doar la impozitul pe cladiri la spatiile detinute de persoanele fizice. In ce priveste impozitarea spatiilor detinute de persoanele juridice vom detalia in zilele urmatoare.
A. Impozitarea constructiilor la nivelul municipiului Galati.
Conform Hotararii consiliului local Galati se impoziteaza cladirile detinute de persoanele fizice de pe raza municipilui Galati astfel:
– cladiri rezidentiale cu 0,08% din valoarea cladirii. Cladirea rezidentiala este cladirea cu destinatia de locuinta.
– cladiri nerezidentiale(cu alta destinatie decat cea de locuit) cu 0,3% din valoarea cladirii. Aceasta este valoarea in situatia in care exista o evaluare in ultimii 5 ani si respectiv daca spatiul respectiv a fost dobandit in ultimii 5 ani. In acest ultim caz valoarea de impozitare este valoarea din actul de dobandire al spatiului. Cladirea nerezidentiala este cladirea cu destinatia de activitati economice. Legiuitorul nu a specificat expres destinatia de activitati economice insa se prezuma ca daca exista doar ca sediu social fara sa vina clientii in acea locatie atunci se poate considera ca este spatiu rezidential. Oricum pana la finalul lui martie 2016, fiecare detinator de spatiu trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere in care va mentiona destinatia spatiului detinut.
Pe de alta parte cu titlu de noutate s-a prevazut ca suprafata cladirilor este suprafata determinata prin masurari la exteriorul spatiului. Acolo unde nu se poate face acest lucru se aplica un coeficient de majorare de 40% asupra suprafetei interioare a spatiului.
La calculul impozitului se aplica un coeficient de corectie functie de rangul localitatii si zonei in care se afla spatiul respectiv. Aceasta valoare se diminueaza cu 0,1% in cazul unui spatiu amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 etaje si 8 apartamente.
Vechinea spatiului mai mare de 30 ani poate asigura reduceri de cel putin 10 %.
Pot fi situatii particulare cand spatiul respectiv poate avea destinatie mixta, de locuinta(spatiu residential) si de spatiu nerezidential. In astfel de situatii calculul se face astfel:
1. pentru suprafata cu destinatia de spatiu rezidential se aplica formula clasica de determinare prin inmultirea nr de metri patrati cu 1000lei/mp(valoarea de referinta la cladiri cu cadre din beton armat cu instalatii electrice, sanitare, incalzire, apa) inmultit cu 1,4 la cladiri la care nu se poate masura exteriorul, inmultit cu coeficientul de rang si zonare. La valoarea rezultata se aplica acel coeficient de 0,08 % si se determina valoarea impozitului.
2. Pentru suprafata cu destinatie nerezidentiala putem avea 2 situatii:
– daca intregul spatiu a fost achizitionat in ultimii 5 ani (se ia in calcul pretul de achizitie al spatiului) sau exista o evaluare a spatiului in ultimii 5 ani si se ia de referinta valoarea respectiva. Aceasta valoare se pondereaza cu proportia pe care o detine spatiul nerezidential din total spatiu si se aplica asupra valorii spatiului. Asupra acestei valori se aplica si coeficientul de 0,3% pentru determinare finala a impozitului.
– daca spatiul nerezidential nu se incadreaza la situatia din alineatul anterior atunci valoarea cladirii se calculeaza identic ca la spatiu rezidential si se aplica un coeficient de 2% asupra acelei valori.
Prezentam mai jos cateva exemple privind modul de impozitare al constructiilor din municipiul Galati, insa pot fi nenumarate cazuri particulare.
Exemple concrete:
1. Detinem un spatiu de locuit construit in anul 2000 cu o suprafata de locuit de 100 mp, la etajul 2 al unui bloc de locuinte in zona bancilor, cu 2 nivele si mai putin de 8 apartamente, zona A de impozitare. Galatiul este localitate de rangul I. Valoarea impozitului se determina astfel:
– 100 mp X 1,4(coeficient de corectie spatiu care nu se poate masura exterior) = 140 mp;
– 140 mp X 1000 lei/mp( valoarea de referinta la cladiri cu cadre din beton armat cu instalatii electrice, sanitare, incalzire, apa) = 140000 lei;
– se aplica coeficient corectie rang/zona care in cazul nostru este 2,5 si rezulta: 140000 X 2,5 =350000 lei valoare impozabila;
– valoarea impozitului este 350000 X 0,08% = 280 lei.
2. Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie nerezidentiala si avem o evaluare pe spatiul respectiv facuta cu cel mult 5 ani in urma. Conform evaluarii spatiul are valoarea de 350000 lei. Calculul este urmatorul: 350000 X 0,3% = 1050 lei valoarea impozitului.
3. Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie nerezidentiala si nu avem o evaluare pe spatiul respectiv facuta cu cel mult 5 ani in urma. Calculul este urmatorul:
– 100 mp X 1,4(coeficient de corectie spatiu care nu se poate masura exterior) = 140 mp;
– 140 mp X 1000 lei/mp( valoarea de referinta la cladiri cu cadre din beton armat cu instalatii electrice, sanitare, incalzire, apa) = 140000 lei;
– se aplica coeficient corectie rang/zona care in cazul nostru este 2,5 si rezulta: 140000 X 2,5 =350000 lei valoare impozabila;
– asupra acestei valoei se aplica un coeficient de 2% si rezulta: 350000 X 2% = 7000 lei.
4. Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie rezidentiala si nerezidentiala si nu avem o evaluare pe spatiul respectiv. Folosim 40 mp pentru locuit si 60 mp pentru activitati economice.
a. pentru spatiul rezidential calculul este:
– 40mp X 1,4 = 56 mp;
– 56 mp X 1000 = 56000 lei;
– 56000 lei X 2,5 = 140000 lei;
– 140000 lei X 0,08 % = 112 lei.
b. pentru spatiul nerezidential calculul este:
– 60 mp X 1,4 = 84 mp;
– 84 mp X 1000 = 84000 lei;
– 84000 lei X 2,5 = 210000 lei;
– 210000 X 2% = 4200 lei;
Rezulta un impozit total de
4312 lei.
5.Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie rezidentiala si nerezidentiala si avem o evaluare pe spatiul respectiv. Valoarea rezultata din evaluare este 350000 lei. Folosim 40 mp pentru locuit si 60 mp pentru activitati economice.
a. pentru spatiul rezidential calculul este:
– 40mp X 1,4 = 56 mp;
– 56 mp X 1000 = 56000 lei;
– 56000 lei X 2,5 = 140000 lei;
– 140000 lei X 0,08% = 112 lei.
b. pentru spatiul nerezidential calculul este:
– ponderea spatiului nerezidential este 60/100 X 100 = 60%.
– 350000 X 60% = 210000 lei;
– 210000 lei X 0,3% = 630 lei.
Rezulta un impozit total de 742 lei.

B. Impozitarea constructiilor la nivelul municipiului Braila.
Conform Hotararii consiliului local Braila se impoziteaza cladirile de pe raza municipilui Braila astfel:
– cladiri rezidentiale cu 0,1% din valoarea cladirii. Cladirea rezidentiala este cladirea cu destinatia de locuinta.
– cladiri nerezidentiale cu 0,5% din valoarea cladirii. Aceasta este valoarea in situatia in care exista o evaluare in ultimii 5 ani si respectiv daca spatiul respectiv a fost dobandit in ultimii 5 ani. In acest ultim caz valoarea de impozitare este valoarea din actul de dobandire al spatiului. Pot fi situatii particulare cand spatiul respectiv poate avea destinatie de locuinta si de spatiu nerezidential. In astfel de situatii calculul se face astfel:
1. pentru suprafata cu destinatia de spatiu rezidential se aplica formula clasica de determinare prin inmultirea nr de metri patrati cu 1000lei/mp(valoarea de referinta la cladiri cu cadre din beton armat cu instalatii electrice, sanitare, incalzire, apa) inmultit cu 1,4 la cladiri la care nu se poate masura exteriorul, inmultit cu coeficientul de rang si zonare. La valoarea rezultata se aplica acel coeficient de 0,1% si se determina valoarea impozitului.
2. Pentru suprafata cu destinatie nerezidentiala putem avea 2 situatii:
– daca intregul spatiu a fost achizitionat in ultimii 5(pretul de achizitie al spatiului) sau exista o evaluare a spatiului in ultimii 5 ani se ia de referinta valoarea respectiva. Aceasta valoare se pondereaza cu proportia pe care o detine spatiul nerezidential din total spatiu si se aplica asupra valorii spatiului. Asupra acestei valori se aplica si coeficientul de 0,2% pentru determinare finala a impozitului.
– daca spatiul nerezidential nu se incadreaza la situatia din alineatul anterior atunci valoarea cladirii se calculeaza identic ca la spatiu rezidential si se aplica un coeficient de 2% asupra acelei valori.
Exemple concrete:
1. Detinem un spatiu de locuit construit in anul 2000 cu o suprafata de locuit de 100 mp, la etajul 2 al unui bloc de locuinte in zona Calarasilor, cu 2 nivele si mai putin de 8 apartamente, zona A de impozitare. Braila este localitate de rangul I. Valoarea impozitului se determina astfel:
– 100 mp X 1,4(coeficient de corectie spatiu care nu se poate masura exterior) = 140 mp;
– 140 mp X 1000 lei/mp( valoarea de referinta la cladiri cu cadre din beton armat cu instalatii electrice, sanitare, incalzire, apa) = 140000 lei;
– se aplica coeficient corectie rang/zona care in cazul nostru este 2,5 si rezulta: 140000 X 2,5 =350000 lei valoare impozabila;
– valoarea impozitului este 350000 X 0,1% = 350 lei.
2. Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie nerezidentiala si avem o evaluare pe spatiul respectiv facuta cu cel mult 5 ani in urma. Conform evaluarii spatiul are valoarea de 350000 lei. Calculul este urmatorul: 350000 X 0,5% = 1750 lei valoarea impozitului.
3. Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie nerezidentiala si nu avem o evaluare pe spatiul respectiv facuta cu cel mult 5 ani in urma. Calculul este urmatorul:
– 100 mp X 1,4(coeficient de corectie spatiu care nu se poate masura exterior) = 140 mp;
– 140 mp X 1000 lei/mp( valoarea de referinta la cladiri cu cadre din beton armat cu instalatii electrice, sanitare, incalzire, apa) = 140000 lei;
– se aplica coeficient corectie rang/zona care in cazul nostru este 2,5 si rezulta: 140000 X 2,5 =350000 lei valoare impozabila;
– asupra acestei valori se aplica un coeficient de 2% si rezulta: 350000 X 2% = 7000 lei.
4. Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie rezidentiala si nerezidentiala si nu avem o evaluare pe spatiul respectiv. Folosim 40 mp pentru locuit si 60 mp pentru activitati economice.
a. pentru spatiul rezidential calculul este:
– 40mp X 1,4 = 56 mp;
– 56 mp X 1000 = 56000 lei;
– 56000 lei X 2,5 = 140000 lei;
– 140000 lei X 0,1% = 140 lei.
b. pentru spatiul nerezidential calculul este:
– 60 mp X 1,4 = 84 mp;
– 84 mp X 1000 = 84000 lei;
– 84000 lei X 2,5 = 210000 lei;
– 210000 X 2% = 4200 lei;
Rezulta un impozit total de 4340 lei.
5.Detinem acelasi spatiu numai ca are destinatie rezidentiala si nerezidentiala si avem o evaluare pe spatiul respectiv. Valoarea rezultata din evaluare este 350000 lei. Folosim 40 mp pentru locuit si 60 mp pentru activitati economice.
a. pentru spatiul rezidential calculul este:
– 40mp X 1,4 = 56 mp;
– 56 mp X 1000 = 56000 lei;
– 56000 lei X 2,5 = 140000 lei;
– 140000 lei X 0,1% = 140 lei.
b. pentru spatiul nerezidential calculul este:
– ponderea spatiului nerezidential este 60/100 X 100 = 60%.
– 350000 X 60% = 210000 lei;
– 210000 lei X 0.5% = 1050 lei.
Rezulta un impozit total de 1190 lei.
Ca si concluzie taxele platite de un contribuabil din Galati sunt foarte apropiate fata de cel din Braila. Pe de alta parte este mai mult decat evident ca este obligatoriu efectuarea evaluarii cladirilor in cazul celor in care se practica activitati economice.
Va anunt pe aceasta cale ca va stam la dispozitie cu mare drag pe tema impozitului pe cladiri!

NOU!!! Cursuri ONLINE Inspector protectia muncii

Organizam cursuri ONLINE inspector sanatate si securitate in munca de 80 de ore respectiv curs legislatie SSM de 40 ore, FARA SCOATERE DIN PRODUCTIE. Fiecare cursant trebuie sa aiba un calculator cu acces la internet. Cursul de 80 de ore, este avizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.
– Cursantul primește un support de curs și un cod de acces pe un site specializat de unde are la dispozitie programul de instruire testare on-line pe domeniul SSM.
– Cursantul parcurge suportul de curs si succesiv este testat în timp real cu ajutorul programului amintit.
– La finalul cursului, persoana care a parcurs acest tip de curs dă un test final compus din 50 intrebari pentru cursul de 80 ore sau un test de 20 intrebari pentru cursul de legislatie SSM.
– La absolvirea cursului prin intermediul AJOFM, punem la dispozitia absolventilor cursului de 80 ore, certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Ministerul Educatiei, iar pentru absolventii cursului de 40 ore de legislatie SSM, adeverințe de absolvire a acestui curs.
– Cursul de 40 de ore se adreseaza membrilor Comitetului de Securitate si Sănătate în Muncă.
– Plata cursurilor se poate face si in rate, iar fiecare caz punctual este abordat separat. Evident ca in situatia in care sunt mai multi cursanti de la aceeasi firma aplicam discounturi corespunzatoare.
– Evident ca in situatia in care exista doritori de curs cu prezenta fizica, putem organiza aceste cursuri si in aceasta situatie. Dispunem de 2 sali de curs , una in Galati si alta in Braila.

Codul muncii 2015

A fost promulgata legea 12/2015, privind modificarea si completarea Legii 53/2003(Codul muncii). Incepand cu data de25.01.2015 vor intra in vigoare modificarile Codului Muncii, aduse prin Legea nr. 12/2015 de modificare si completare a Legii nr. 53/2003, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie.

Printre cele mai importante modificari sunt:

  • Noi reglementari privind vechimea in munca. Prin aceasta lege este mentionat, prin introducerea alineatelor (5) si (6) la art. 16 din Codul muncii, ca absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca. Aceste dispozitii, nu vor fi aplicabile in situatia efectuarii concediilor pentru formare profesionala fara plata, acordate la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care acesta o urmeaza la initiativa sa, in conditiile art. 156 din Codul muncii.
  • Noi dispozitii privind incetarea de drept a contrcatului individual de munca (CIM). Pana in data de 25.01.2015, era precizat ca expres „contractul individual de munca inceta de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare, se modifica reglementarile in privinta stabilirii gradelor de invaliditate.” Din data de 25.01.2015, contractul individual de munca va inceta de drept de la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, respectiv de la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II, celelalte dispozitii amintite mai sus ramanand neschimbate.
  • Mentiuni privind salarizarea salariatul temporar. Pana la aparitia modificarilor din Legea 12/2015, art. 96 stabilea ca pe toata durata misiunii salariatul temporar beneficia de salariul platit de agentul de munca temporara, stabilit prin negociere directa cu acesta, care nu putea fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.Legiuitorul a considerat ca aceste dispozitii nu protejeaza salariatul temporar, motiv pentru care in cuprinsul art. 92 din Codul muncii au fost introduse alineatele (3) si (4). Se mentioneaza ca „salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar``. Alin. (4) al art. 92 din Codul muncii vine in completarea dispozitiilor alineatului precedent si stabileste ca, in masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu CIM si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului.
  • Noi dispozitii referitoare la concediul de odihna. Urmare publicarii legii de modificare a Codului Muncii, noua reglementare nu mai prevede ca „durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic„. In actuala varianta a art. 145 alin. (2) din Codul muncii se arata doar ca „durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile„.
  • In ce priveste durata concediului de odihna a concediilor de incapacitate de munca temporara, de maternitate, de risc maternal, precum si pentru ingrijirea copilului bolnav, au aparut modificari importante. Conform cu alin  (4) al art. 145 din Codul muncii se stipuleaza „la stabilirea duratei concediului de odihna anual perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata„. In ipoteza in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, concediul de odihna se intrerupe. In aceasta situatie salariatul va efectua restul zilelor de concediu  dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav. In cazul in care acest lucru nu este posibil, zilele de concediu de odihna neefectuate vor fi reprogramate. Aceeasi lege arata ca salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic. In acest caz, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.
  • O alta prevedere importanta este si cea conform art. 146 alin. 2, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual. Aceasta mentiune anuleaza vechea prevedere in ce priveste concediul de odihna neefectuat conform caruia „efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil„.